سفیداب روی

سفیداب روی در قفسه ی عطاری ها ,انواع مختلفی از جنسها با پسوند “سفیداب “وجود دارد که سفیداب روی در کنار نامهایی چون: سفیداب سرب,سفیداب نقره,سفیداب قلع و البته نام سفیداب بدون هیچ پسوند و پیشوندی که هرکدام را توضیح میدهم. ۱- سفیداب : مواد تشکیل دهنده : گل مل (گل بتونه یا همان caco3بیکربنات سدیم) … ادامه خواندن سفیداب روی