کارهای آماده ی ترمه رضایی یزد

کارهای آماده ی ترمه رضایی یزد رانر,سه تکه,رومیزی(مربع) و…جزو کارهای آماده ی ترمه رضایی یزد محسوب شده و دارای تنوع در طرح و رنگ زیادی میباشند. برخی طرحها ,فقط جهت کارهای آماده بافت میشوند و معروف به طرحهای پنلی میباشند. ولی شما مشتری گرامی, از پارچه های متری ما نیز میتوانید انتخاب و برای دوخت … ادامه خواندن کارهای آماده ی ترمه رضایی یزد